Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.

Správce osobních údajů

Subjekt: Martina Skříčilová

IČO: 76170632

Účel a právní titul zpracování osobních údajů

V případě podepsání Souhlasu se zpracováním osobních dat zpracovávám osobní údaje za účelem vypracování nabídky či smlouvy. Právním titulem je souhlas. K tomuto účelu zpracovávám následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalou a korespondenční adresu, telefon a e-mailovou adresu.

Osobní údaje budu zpracovávat do odvolání uděleného souhlasu. Poté je budu zpracovávat pouze v případě povinnosti archivovat údaje podle příslušných obecně závazných právních předpisů.

Zpřístupnění osobních údajů

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s právními předpisy, je kladen velký důraz na jejich technické a organizačně bezpečné uchování a nejsou poskytovány třetím stranám. Výjimkou jsou firmy Benefee Interntional, s.r.o., SAB servis, s.r.o. a partnerské společnosti (banky, pojišťovny, stavební spořitelny, investiční společnosti, penzijní společnosti a úvěrové společnosti).

S firmou Benefee International, s.r.o. (IČO: 29021154) spolupracuji a společnost SAB servis, s.r.o. (IČO: 24704008) je pojišťovacím agentem, přes kterého lze sjednat pojistné a bankovní produkty. Předávány jsou tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, trvalá a korespondenční adresa, telefon a e-mailová adresa.

Všechny partnerské společnosti uvedené výše zpracovávají osobní údaje v souladu s GDPR.

Závěr

Na Vaši žádost máte právo vědět, jaké osobní údaje o Vás shromažďuji. Dále máte právo na opravu, doplnění, omezení zpracování, přenositelnost, výmaz či odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů nebo právo vznést námitku.

Osobní data jsou uchovávána pouze po dobu, která je nutná pro naplnění účelu jejich zpracování.

Pokud máte jakékoliv dotazy ke zpracování osobních údajů, můžete mě kontaktovat na e-mailové adrese: martina.skricilova@benefee.com.

Comments are closed.